Обласна програма розвитку туризму і курортів на 2016-2020 рр.(зі змінами)

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням третьої сесії

Полтавської обласної ради

сьомого скликання

від 29.01.2016 № 32

 

Обласна програма розвитку туризму і курортів

на 2016–2020 роки (зі змінами)

 

1.1. Загальна характеристика програми

   Програма розроблена відповідно до чинного законодавства України і враховує основні вимоги законів України «Про туризм», «Про курорти» та спрямована на реалізацію положень Стратегії розвитку туризму і курортів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1088-р.

1.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

   Дана програма спрямована на розв’язання істотних проблем розвитку туризму і діяльності курортів:

- нераціональне використання туристичних ресурсів області, зокрема природно-рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини;

- невідповідність об’єктів туристичної інфраструктури та туристичних послуг сучасним вимогам щодо технічної та функціональної якості;

- недосконалість системи державного управління туризмом і діяльністю курортів, низька ефективність взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, приватного сектору та громадськості в управлінні розвитком туризму і діяльності курортів тощо;

- підвищення професійного рівня кадрів по забезпеченню діяльності туристичної галузі.

1.3. Мета програми

   Мета програми – це забезпечення охорони туристичних ресурсів області, їх раціональне використання, збереження та відновлення, забезпечення безпеки туризму, конституційних прав громадян на відпочинок та інших прав громадян, патріотичного виховання населення, удосконалення державної політики у сфері туризму і діяльності курортів, формування обласного туристичного продукту, конкурентоспроможного на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках, промоція, формування позитивного туристичного іміджу області, забезпечення зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, сприяння соціально-економічному розвитку області та зростанню якості життя населення.

   Основними напрямами реалізації програми є:

- реалізація політики держави у сфері туризму і діяльності курортів на Полтавщині;
- оптимізація системи управління сферою туризму і діяльністю курортів;
- забезпечення оптимального середовища сталого розвитку туризму в області;
- інноваційний підхід до управління  конкурентоспроможністю обласного та районних туристичних продуктів;
- просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму;
- забезпечення ефективного просування обласного туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому туристичному ринках;
- розвиток та утримання комунальної установи «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради, створення на її базі туристично-інформаційного відділу.

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми галузі або території, строки (етапи) виконання програми

   Подальший розвиток сфери туризму і діяльності курортів в області може бути реалізований через впровадження ефективного державного регулювання розвитку туризму і діяльності курортів, передбачає суттєве вдосконалення регулятивної ролі держави в поєднанні з упровадженням європейської моделі державно-приватного партнерства.

1.4.1. Реалізація політики держави у сфері туризму і діяльності курортів на Полтавщині

   Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері туризму і курортів, формування і впровадження ефективної моделі державного управління з метою узгодження та забезпечення захисту інтересів суб’єктів туристичної та курортної діяльності.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участю Полтавської регіональної громадської організації «Обласний туристичний кластер» та інших громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: впорядкування використання туристичних ресурсів; забезпечення доступності туристичних послуг для всіх категорій населення; збереження та зростання кількості робочих місць; висока соціальна та екологічна ефективність; збільшення надходжень до місцевих бюджетів усіх рівнів.

1.4.2. Оптимізація системи управління сферою туризму і діяльністю курортів

   Формування дієвої вертикалі влади та уніфікація органів управління сферою туризму та діяльності курортів, зокрема на районному та міському рівні. Проведення системи заходів щодо підвищення фахового рівня представників виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань розвитку туризму: конференцій, «круглих столів», навчальних поїздок з обміном передового досвіду тощо.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участю Полтавської регіональної громадської організації «Обласний туристичний кластер», ГО "Спілка екскурсоводів Полтавщини", райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: підвищення ефективності управління галуззю на рівні районів, забезпечення координації дій управлінських структур.

1.4.3. Забезпечення оптимального середовища сталого розвитку туризму в області

   1.4.3.1. Моніторинг туристичних ресурсів області, формування та ведення відповідного обліку.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: забезпечення збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів області, їх доступності для всіх категорій населення, формування сприятливого туристичного іміджу, створення передумов для формування конкурентоспроможного обласного туристичного продукту.

   1.4.3.2. Формування та забезпечення належного функціонування обласних, міських та районних мереж туристично-екскурсійних маршрутів.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації,  за участю ГО "Спілка екскурсоводів Полтавщини", райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: збільшення та впорядкування туристичних потоків,  забезпечення безпеки туристів, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

   1.4.3.3. Інформаційне облаштування, ознакування та маркування цінних туристичних ресурсів області, національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів шляхом встановлення вказівників, біг-бордів, сіті-лайтів, лайто-боксів тощо.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: візуальна популяризація туристичних маршрутів області, збільшення та впорядкування туристичних потоків.

   1.4.3.4. Забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини в складі національної та обласної мереж туристично-екскурсійних маршрутів.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, суб’єкти підприємницької діяльності.

   Очікуваний результат: збільшення та впорядкування туристичних потоків, підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму об’єктів історико-культурної спадщини, створення передумов для формування конкурентоспроможного обласного туристичного продукту.

   1.4.3.5. Забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів природно-заповідного фонду в складі обласного та районних мереж туристично-екскурсійних маршрутів.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участю громадської організації екологічного спрямування «Зелена хвиля», райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: збільшення та впорядкування туристичних потоків, підвищення рівня привабливості та пристосованості об’єктів природно-заповідного фонду, створення передумов для формування конкурентоспроможного обласного туристичного продукту.

   1.4.3.6. Формування та забезпечення належного функціонування обласної мережі туристично-інформаційних центрів і пунктів, єдиної інформаційної системи з повним банком даних, зокрема про споживчі характеристики туристичних ресурсів. Розвиток кластерної системи туристичної галузі.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участю Полтавської регіональної громадської організації «Обласний туристичний кластер»,  райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: популяризація обласного туристичного продукту шляхом покращення інформування населення.

   1.4.3.7. Забезпечення безпеки відвідувачів, надання усіх видів допомоги, відповідності санітарно-гігієнічним вимогам на туристичних об’єктах та маршрутах.

   Термін: 2016–2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління  національної поліції в Полтавській області, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, суб’єкти господарювання.

   Очікуваний результат: створення передумов для формування конкурентоспроможного обласного туристичного продукту, збільшення та впорядкування туристичних потоків, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, посилення безпеки туристів, .

   1.4.3.8. Створення умов для розвитку мереж доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема молодіжних готелів (хостелів), осель зеленого туризму на територіях, прилеглих до національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів. Підтримка народних промислів, розвитку підприємництва. Залучення народних промислів до формування іміджу «Полтавщина без кордонів».

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участю ГО "Спілка народних майстрів Полтавщини", Полтавської регіональної громадської організації "Обласний туристичний кластер", райдержадміністрації, міськвиконкоми, суб’єкти господарювання.

   Очікуваний результат: розвиток туристичної інфраструктури, диверсифікація, раціональне використання туристичних ресурсів пов’язаних з організацією та діяльністю учасників з розвитку сільського зеленого туризму на території області,  створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

1.4.4. Інноваційний підхід до управління конкурентоспроможністю обласного туристичного продукту

   Створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, грантів (зокрема, Європейського фонду розвитку українського села) для впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема в сільській місцевості ) у сфері туризму і діяльності курортів, забезпечення їх промоції.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участю Полтавської регіональної громадської організації «Обласний туристичний кластер», Полтавський регіональний центр по інвестиціям та розвитку (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: збільшення обсягів інвестування, кількості робочих місць, надходжень до бюджетів усіх рівнів, зростання якості життя населення.

1.4.5. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму

   1.4.5.1. Постійна співпраця з вищими навчальними закладами області щодо підготовки фахівців туристичної галузі шляхом співпраці в організації практичних та організаційно-масових заходів. Удосконалення системи підготовки кадрів для сфери туризму і діяльності курортів шляхом проведення семінарів, «круглих столів», конференцій тощо для представників туристичного бізнесу області.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: забезпечення сфери туризму і діяльності курортів кваліфікованими, фахово-орієнтованими кадрами, підвищення якості обслуговування туристів.

   1.4.5.2. Здійснення постійного моніторингу внутрішнього та міжнародного туристичних ринків, аналіз туристичних потоків, стану туристичних ресурсів області.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: раціональне використання туристичних ресурсів, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

   1.4.5.3. Популяризація культурної спадщини та духовних надбань області шляхом створення нових туристичних маршрутів, рекламно-інформаційної продукції тощо.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, за участю ГО "Спілка екскурсоводів Полтавщини", райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: збільшення туристичного потоку, формування позитивного іміджу області.

   1.4.5.4. Розробка, впровадження та забезпечення функціонування обласної мережі туристично-екскурсійних маршрутів для школярів з метою виховання патріотизму, любові до рідної землі.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, за участю ГО "Спілка екскурсоводів Полтавщини", "Полтавська обласна спілка краєзнавців", райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: покращення виховної роботи серед учнівської молоді.

   1.4.5.5. Розробка, впровадження екскурсійних маршрутів для людей з обмеженими фізичними можливостями.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участі ГО "Спілка екскурсоводів Полтавщини", "Полтавська обласна спілка краєзнавців", райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: створення умов для повноцінного життя людей з обмеженими фізичними можливостями.

   1.4.5.6. Розроблення аудіовізуальної продукції туристичного змісту (екскурсійний аудіосупровід, CD-, DVD-екскурсійні продукти).

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участі Полтавської регіональної громадської організації «Обласний туристичний кластер», ГО "Спілка екскурсоводів Полтавщини", райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: збільшення туристичних потоків, підвищення якості надання туристичних послуг, поліпшення туристичного іміджу держави та області на міжнародній арені.

   1.4.5.7. Методична підтримка розроблення науково обґрунтованих районних та міських програм розвитку туризму.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: забезпечення та підвищення якості надання туристичних послуг.

1.4.6. Забезпечення ефективного просування обласного туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому туристичному ринках

   Популяризація обласного туристичного продукту та туристичного іміджу області: участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставкових заходах, форумах, конференціях. Організація обласних виставок, культурно-мистецьких, туристичних заходів, фестивалів тощо.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації, за участі громадських організацій туристичного спрямування, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

   Очікуваний результат: створення позитивного туристичного іміджу області, активізація формування туристичного продукту та його популяризація.

1.4.7. Розвиток та утримання комунальної установи «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради

   Розвиток та утримання комунальної установи «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради, створення на її базі туристично-інформаційного відділу у м. Полтаві.

   Мета діяльності:

- проведення просвітницької та наукової роботи, надання інших інформаційних послуг;

- випуск та розповсюдження рекламно-презентаційної продукції (туристичні банери, карти, путівники, буклети, флаєри, сіті-лайти тощо);

- створення виставки автентичної сувенірної продукції, яка популяризує область;

- організація заходів з популяризації обласного туристичного продукту («круглих столів», семінарів, інфо- та прес-турів, тощо);

- організація екскурсійного обслуговування для жителів та гостей області.

   Термін: 2016-2020 рр.

   Виконавці: Департамент культури і туризму облдержадміністрації.

   Очікуваний результат: забезпечення збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів області, їх доступності для всіх категорій населення.

1.5. Завдання програми та результативні показники

   Реалізація напрямів та виконання завдань розвитку сфери туризму і діяльності курортів, визначених даною Програмою, дасть змогу до 2020 року забезпечити:

- зростання потоку внутрішніх туристів до 10 відсотків щорічно;

- зростання потоку в’їзних туристів до 10 відсотків щорічно;

- збільшення обсягів наданих туристичних послуг до 5 відсотків щорічно;

- збільшення частки сфери туризму і діяльності курортів у валовому внутрішньому продукті до 5 відсотків загального обсягу;

- збільшення до 5 відсотків щорічно кількості готелів та інших засобів тимчасового розміщення;

- збільшення до 5 відсотків щорічно кількості робочих місць у туристично-рекреаційній та туристичній сферах;

- створення умов для впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з підтримки обласного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках;

- приведення технічної та функціональної якості обласних об’єктів туристичного відвідування та об’єктів туристичної інфраструктури до сучасних вимог, директив ЄС та рекомендацій ЮНВТО.

1.5.1. Показники затрат, що забезпечують виконання програми

   Заходи програми реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету В межах фінансування, передбаченого на відповідний рік, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

   Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання програми здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади на відповідний рік.

1.6. Система управління та контролю за ходом виконання програми

   Координацію і контроль за ходом виконання програми здійснює Департамент культури і туризму обласної державної адміністрації.

Наверх ↑